กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Marco Wendel กรรมการบริหารของ Medical Valley EMN e.V.

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือนาย Marco Wendel กรรมการบริหารของ Medical Valley EMN e.V.

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2567

| 220 view

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้หารือผ่านระบบออนไลน์กับนาย Marco Wendel กรรมการบริหาร Medical Valley European Metropolitan Region Nuremberg e.V. (Medical Valley EMN) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลรัฐไบเอิร์นกำหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีการแพทย์ของรัฐฯ (ฺBavarian Medical Technology Cluster) ตั้งอยู่ที่เมือง Erlangen เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับ Medical Valley EMN e.V. รวมถึงการสนับสนุนช่องทางและโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ startup ด้านนวัตกรรมการแพทย์ของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ Medical Valley EMN ได้รับการจัดให้เป็น Center of Excellence ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีที่สุดในเยอรมนี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ