กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้แก่บ้านฉุกเฉินเพื่อแม่และเด็ก นครมิวนิก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้แก่บ้านฉุกเฉินเพื่อแม่และเด็ก นครมิวนิก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 846 view

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้แก่บ้านฉุกเฉินเพื่อแม่และเด็ก (Paritätische Haus Für Mutter und Kind) นครมิวนิก โดยมี Ms. Laura Fischer รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ประจำบ้านพักฉุกเฉินฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสิ่งของบริจาค เช่น อาหารแห้ง อาหารกระป๋องปรุงสำเร็จ รวมถึง อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่น หน้ากากอนามัย FFP2 และ Surgical mask เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งทางบ้านพักฉุกเฉินฯ แจ้งว่าเป็นที่ต้องการของแม่และเด็กหลากหลายสัญชาติที่มาขอพักพิงระยะยาวในบ้านพักฉุกเฉินฯ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้หารือกับรองผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉินฯ เรื่องการดำเนินงานขององค์กรฯ ทราบว่า บ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้ได้รับงบประมาณอุดหนุนของรัฐจากนครมิวนิก เปิดทำการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่แม่และเด็กที่ขาดที่พึ่งพิง หรือตกเป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรง โดยนอกจากให้ที่พักระยะยาวแล้ว ยังมีบริการให้คำปรึกษา ฝึกอาชีพ และกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะ ดนตรี และกีฬา แก่ผู้เข้าพักพิงด้วย ซึ่งรองผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉินฯ ได้แสดงความขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณกุศลของบ้านพักฉุกเฉินฯ ด้วยดีมาตลอด และแสดงความยินดีที่จะได้มีความร่วมมือด้านกิจกรรมจิตอาสาฯ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนไทย ในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวืร์ทเทิมแบร์คในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ