สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดไทยมิวนิค-กีซิ่ง รัฐไบเอิร์น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดไทยมิวนิค-กีซิ่ง รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2565

| 389 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดไทยมิวนิค-กีซิ่ง รัฐไบเอิร์น

ภายในงาน พระสงฆ์ได้นำสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ "พรหมวิหาร ๔" ซึ่งเป็นธรรมะที่สอดคล้องกับพระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเยาวชนไทยได้แสดงนาฏศิลป์ไทย และบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพรด้วย ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า ๕๐ คน และมีผู้รับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการสวดมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ ทาง Facebook Live กว่า ๑,๔๐๐ ครั้ง

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่คำรบฯ ได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในการจำวัดและปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมนมัสการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของวัดในปัจจุบัน ทราบว่า วัดได้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาตามปกติตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ผ่อนคลายลงแล้ว โดยยังคงรักษาความสะอาดภายในวัดอย่างเคร่งครัดด้วยการฆ่าเชื้อ ลดการสัมผัสโดยจัดให้ทำบุญออนไลน์ และนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจำกัดการรวมตัว

จากนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยที่มาแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้รับทราบว่า คนไทยยังหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่ชุมชนหากไม่จำเป็น เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยได้แบ่งปันสิ่งของจำเป็นในการป้องกันและรักษาในกลุ่มชุมชนไทยด้วยกัน เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ได้รับจากวัดด้วย พร้อมนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสที่ได้พบปะชุมชนไทยชี้แจงข้อมูลเเละตอบคําถามด้านกงสุลต่างๆ เช่น ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ การให้บริการประชาชนและการทำนัดหมายออนไลน์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้านกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

อนึ่ง ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะจัดกิจกรรมสวดมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดไทยและสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทมแบร์ก พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสืบสานพระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตามรอยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ