สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2565

| 375 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

ภายในงาน พระสงฆ์ได้นำสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพระธรรมเทศนา "พรหมวิหารธรรมกถา" ซึ่งเป็นธรรมะที่สอดคล้องกับพระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยภายในงานมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนไทย และชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยมี ผู้รับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการสวดมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ ทาง Facebook Live กว่า ๓๓๓ ครั้ง

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในการจำวัดและปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมนมัสการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของวัด ทราบว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่วัดได้เริ่มจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวหลังจากที่ต้องงดการจัดกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า ๒ ปีเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างไรก็ดี แม้การจัดงานครั้งนี้จะมิได้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นปีก่อน ๆ แต่บรรยากาศของงานยังคงเต็มไปด้วย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความสนุกสนานเช่นเดิม

ในโอกาสเดียวกันนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบปะชุมชนไทยเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการกงสุลด้วย โดยเฉพาะการจัดงานกงสุลสัญจรที่ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงแสดงความประสงค์ต้องการมาใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงประเด็นการนัดหมายเพื่อรับบริการ ทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

อนึ่ง ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะจัดกิจกรรมสวดมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดไทยและสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสืบสานพระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตามรอยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ