กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2565

| 400 view

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางมาเข้ารับหน้าที่ใหม่

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในห้วงปี 2565 ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในขณะที่ กงสุลใหญ่ฯ ได้สรุปการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการให้บริการด้านกงสุล การดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ชุมชนไทย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน พร้อมนำเอกอัครราชทูตฯ ภริยา และคณะ เยี่ยมชมที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ