กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

| 94 view

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับคุณสาธิต ศิริเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานขายเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ และคุณสุภกิตติ์ ชมภูรัตน์ ฝ่ายขายอาวุโส กลุ่มงานขายเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มลูกค้าในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค การปรับตัวของธุรกิจการบินของไทยให้สอดคล้องกับค่านิยมสากลด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม และโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือด้านอากาศยานและด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินกับหน่วยงานของทั้งสองรัฐ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ