กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงาน The International Trade Fair-Ideals, Inventions and New Products (iENA 2023)

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงาน The International Trade Fair-Ideals, Inventions and New Products (iENA 2023)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2566

| 138 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล และนางสาวปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา กงสุล เข้าร่วมงาน The International Trade Fair-Ideals, Inventions and New Products ที่ Nuremberg Exhibition Centre เมืองเนิร์นแบร์ก เพื่อเยี่ยมชมบูธประเทศไทยภายในงานและให้กำลังใจนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว โดยมีนางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

การจัดงานปีนี้ มีนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 26 รายการ จาก 13 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เข้าแข่งขันกับนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดในงานฯ รวมมากกว่า 500 ผลงานจากกว่า 30 ประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ