สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2566

| 15,255 view

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการอเนกอนันต์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เช่น การตั้งพระทัยมั่นในการทำนุบำรุงบ้านเมือง การปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัย การเลิกทาสการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้คนไทยสามารถเล่าเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน  การปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและสาธารณสุข การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและการสื่อสารให้เป็นแบบสมัยใหม่ และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ เพื่อเจริญพระราชไมตรี

ภายในงาน นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมถวายราชสักการะ โดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ