กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ ดร. Markus Wittmann อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ตั้ง และการลงทุนใน รัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ ดร. Markus Wittmann อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ตั้ง และการลงทุนใน รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 410 view

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ ดร. Markus Wittmann อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ตั้ง และการลงทุนในรัฐไบเอิร์น และนางสาว Beate Jäckel เจ้าหน้าที่กองเอเชีย Bavaria International และการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงานแห่งรัฐไบเอิร์น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว การส่งเสริมธุรกิจ startup การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารภาครัฐและนักธุรกิจของไทยและรัฐไบเอิร์น ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองฝ่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ