สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีทางพุทธศาสนา และปฏิบัติจิตอาสา บริจาคทุนการ ศึกษาแก่เด็กนักเรียนไทยผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีทางพุทธศาสนา และปฏิบัติจิตอาสา บริจาคทุนการ ศึกษาแก่เด็กนักเรียนไทยผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ต.ค. 2566

| 17,619 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทยและพุทธศาสนิกชนในรัฐไบเอิร์น ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น       

ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้เข้าร่วมงานสวดเจริญพระพุทธมนต์และได้เจริญจิตภาวนาร่วมกันจากนั้น นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้นำตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าบังสุกุล และถวายสังฆทาน โดยมีข้าราชการ ครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ปฏิบัติจิตอาสา บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนไทยผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ผ่านโครงการ 1Kid1Supporter ของสมาคมบริจาค (Borijak Verein) ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษาไทยในเยอรมนี เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ