สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 3,772 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงาน นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย โดยมีข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมกับชุมชนไทยและพุทธศาสนิกชนในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ก จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไทยในเขตกงสุล ในวันอาทิตย์ที่๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ด้วย

อนึ่ง โดยที่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จะเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ ๗ ปี หรือ "สัตตมวรรษ" รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช อันหมายถึง วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ ๙ ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ