กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือสถาบัน Fraunhofer

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือสถาบัน Fraunhofer

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 389 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วย น.ส. ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล และ น.ส. วรทิพย์ โอตระกูล กงสุล ได้พบหารือกับ Dr. Johann Feckl ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Mr. Thomas Doppelberger หัวหน้าฝ่ายการร่วมทุน  Dr. Eckart Bierdümpel หัวหน้าทีมเครือข่ายและการตลาดสำหรับการวิจัย/ผู้ประสานงานสำหรับประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่สถาบัน Fraunhofer นครมิวนิก เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสาขาสำคัญ เช่น พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานไฮโดรเจน ชีววิทยาศาสตร์ (life science) โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความเป็นอยู่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ spin-off ของนักวิจัย/ธุรกิจ startup 

อนึ่ง สถาบัน Fraunhofer ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1949 เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความโดดเด่นในการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ  มีสถาบันวิจัยสาขา 76 แห่งกระจายทั่วประเทศ และมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ