กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่คณะกงสุลต่างประเทศที่เมืองชตุทการ์ท

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่คณะกงสุลต่างประเทศที่เมืองชตุทการ์ท

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2567

| 240 view

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 น.ส.ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่คณะกงสุลต่างประเทศที่เมืองชตุทการ์ท โดยมีนาย Winfried Kretschmann นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คเป็นเจ้าภาพ โดยในโอกาสดังกล่าวนาย Kretschmann ได้ย้ำถึงศักยภาพเศรษฐกิจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในรัฐฯ ที่ส่งเสริมและดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาอาศัย ทำงาน และลงทุนในพื้นที่ และขอขอบคุณคณะกงสุลต่างประเทศที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คกับต่างประเทศ และได้ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรับมือกับประเด็นท้าทาย ต่าง ๆ อาทิ ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ความขัดแย้งในยูเครนและอิสราเอล และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพและเสภียรภาพในโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ