สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สนับสนุนการจัดโครงการเสวนาการแปลและล่าม หัวข้อ “การแปลภาษาเยอรมัน”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สนับสนุนการจัดโครงการเสวนาการแปลและล่าม หัวข้อ “การแปลภาษาเยอรมัน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 478 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮกา-โบเดนเซ (TKKHB e.V.) จัดโครงการเสวนาการแปลและล่าม หัวข้อ “การแปลภาษาเยอรมัน” ของสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานด้านการแปลของล่ามและนักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลสูงแห่งรัฐประจำรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในทิศทางเดียวกัน

การจัดการเสวนาในรูปแบบกึ่งออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นล่ามและนักแปลจำนวน 6 คน ได้ร่วมกันหารือเพื่อรวบรวมประเด็นและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดการเสวนาครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยจะมีการเชิญให้นักแปลและล่ามภาษาไทยจำนวน 30 คนเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรณ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยกระดับการให้บริการของล่ามและนักแปลในการให้บริการกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ