เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พบหารือผู้บริหารบริษัท BayWa และ BMW

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พบหารือผู้บริหารบริษัท BayWa และ BMW

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 444 view

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมด้วยนางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือผู้บริหารของบริษัท BayWa และ BMW ที่สำนักงานใหญ่ของทั้งสองบริษัทในนครมิวนิก รัฐไบเอิร์น เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยการหารือกับบริษัท BayWa เน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การหารือกับบริษัท BMW เน้นโอกาสในการขยายการลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวเพื่อปูทางสำหรับการพบหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงของไทยในโอกาสต่อไป

โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายที่เข้าร่วมหารือ ดังนี้

(1) บริษัท BayWa :
- นาย Tobias Fausch รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศของบริษัท BayWa และประธาน German Agribusiness Alliance
- นางสาว Mursal Noorzai ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
- นาย Josef Thoma หัวหน้าฝ่ายขยายธุรกิจการเกษตร

(2) บริษัท BMW :
- ดร. Michael Nikolaides รองประธานอาวุโสฝ่าย Production Network, Supply Chain Management
- นาย Glenn Schmidt รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดภาคพื้นอเมริกา เอเชียแปซิฟิก และแอฟริกา
- นาย Manuel Sattig หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และการสื่อสารภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก และแอฟริกา
- นาย Thomas Gorian ผู้จัดการ ดูแลรับผิดชอบอินเดีย มาเลเซีย ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- นาย Felix Zimmermann ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก และแอฟริกา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ