กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 454 view

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับนาย Bernd Forster ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น และนางสาว Theresa Springer เจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลแห่งรัฐไบเอิร์น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐไบเอิร์นในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในระยะต่อไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ