กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมในรัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมในรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 428 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้
เข้าพบนาย Josef Streun ประธานกรรมการ Residence Munich  ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่วง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) จะมาจัดแสดงคอนเสิร์ต RBSO European Tour 2023 ณ
หอแสดงดนตรี Hercules Hall of the Residence Munich นครมิวนิก ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ Residence Munich ได้นำชมหอแสดงดนตรี Hercules Hall ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง Residence ที่เป็นอาคารอนุรักษ์ของรัฐไบเอิร์นที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีชื่อเสียง

          ต่อมาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบ Dr. Roland Schwab ผู้อำนวยการวง Bavarian State Orchestra เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านดนตรี โดยมี Mrs. Annette Zuhlke หัวหน้าฝ่ายดนตรีของวงฯ นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ และน.ส. ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล เข้าร่วมด้วย  อนึ่ง วง Bavarian State Orchestra เป็นวงออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดวงหนึ่งของเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อปี  ค.ศ. ๑๕๒๓ มีภารกิจหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ การแสดงดนตรีออร์เคสตรา บัลเลต์ และโอเปรา มีนักดนตรี ๑๔๔ คน จากกว่า ๒๔ สัญชาติ โดยวงฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดในโลก และมีศิลปินระดับโลกของยุคเป็นผู้อำนวยเพลง เช่น Richard Strauss Bruno Walter  Hans Knappertsbusch  Zubin Mehta และ Kent Nagano

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ และ น.ส. ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล ได้เข้าพบนาง Angelika Kaus อธิบดีกรมวัฒนธรรม  กระทรวง วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งรัฐไบเอิร์น เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับรัฐไบเอิร์นให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งอธิบดีกรมวัฒนธรรมแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมกับประเทศไทยและชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ