กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเมือง Metzingen รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทมแบร์ก

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเมือง Metzingen รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทมแบร์ก

18 ก.ย. 2564

333 view

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านอาหารไทย Khun Pim Thai Restaurant เมือง Metzingen เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกแก่ร้านอาหาร Khun Pim Thai Restaurant ด้วย

ร้านอาหาร Khun Pim Thai Restaurant (ที่ตั้ง : Gutenbergstrasse 39, 72555 Metzingen) เป็นร้านอาหารขนาด 80-90 ที่นั่ง (รวมที่นั่งทั้งภายในและภายนอกร้าน) มีพนักงานเป็นคนไทยทั้งหมดรวม 6 คน มีฐานลูกค้าประจำที่ค่อนข้างมั่นคงทั้งห้วงอาหารกลางวัน และห้วงอาหารเย็น อย่างไรก็ดี ปัญหาสำคัญที่ทางร้านประสบตอนนี้ คือ การสั่งวัตถุดิบประกอบอาหารไทยบางประเภทมีความยากลำบากและขาดตลาดมาก อาทิ หน่อไม้สด และผักสดบางชนิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ร้านอาหารต้องปิดให้บริการภายในร้านเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง และต้องปรับตัวจากเน้นการเปิดให้บริการในร้านเป็นการขายอาหารแบบ Take away ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ประกอบกับการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐฯ ทำให้สามารถประคองตัวผ่านห้วงวิกฤตการณ์มาได้ ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้บริการได้แล้ว ยิ่งช่วยทำให้กิจการฟื้นตัวและมีกลุ่มลูกค้าประจำเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ