กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Reutlingen รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทมแบร์ก

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทยในเมือง Reutlingen รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทมแบร์ก

18 ก.ย. 2564

246 view

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านนวดไทย Thai Massage Sirikan Reutlingen เมือง Reutlingen รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทมแบร์ก เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร้านนวดไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบหนังสือ Thai Herbs and Wellness : Inspiration for a Pure Well-Being จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ร้านนวดไทย Thai Massage Sirikan Reutlingen ด้วย
ร้านนวดไทย Thai Massage Sirikan Reutlingen (ที่ตั้ง : Steinachstrasse 16, 72770 Reutlingen) เป็นร้านนวดไทยขนาด 8 เตียง เน้นการนวดบำบัด โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อบ่า ไหล่และหลัง ปัจจุบันมีพนักงานนวดประมาณ 3-4 คน สลับสับเปลี่ยนให้บริการตามที่มีการนัดหมายล่วงหน้า เป็นร้านที่มีฐานผู้ขอรับบริการเเบบประจำมั่นคง โดยผู้ขอรับบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปิดร้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง แต่พอประคองตัวได้จากเงินช่วยเหลือของรัฐฯ และไม่มีค่าใช้จ่ายประจำสูงมากนัก เพราะเจ้าของร้านเป็นพนักงานนวดเองด้วย อย่างไรก็ดี ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการฯ ผู้ขอรับบริการได้กลับมาในระดับเกือบเป็นปกติแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ