กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมวิสุทธาราม เมือง Frickenhausen – Linsenhofen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมวิสุทธาราม เมือง Frickenhausen – Linsenhofen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2565

| 361 view

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมวิสุทธาราม เมือง Frickenhausen – Linsenhofen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

ภายในงาน พระสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนทุกคนที่เข้าร่วมพิธี สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สิ่งของจำเป็นในการจำวัดและปฏิบัติศาสนกิจ และชุดเครื่องปรุงอาหารไทยกึ่งสำเร็จรูป พร้อมนมัสการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของวัด ทราบว่า ในปี ๒๕๖๕ ทางวัดได้เริ่มจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มแล้ว ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และในห้วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ก็จะมีการจัดพิธีทำบุญใหญ่อีกครั้ง
อย่างไรก็ดี ทางวัดยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายที่สำคัญต่างๆ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งค่อนข้างตึงตัวในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากยอดบริจาคทำบุญลดลง

ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กับชุมชนไทย รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการกงสุล และได้มอบกล่องอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แก่ชุมชนไทยที่เข้าร่วมพิธีด้วย

อนึ่ง ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะจัดกิจกรรมสวดมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดไทยและสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสืบสานพระราชปณิธาน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตามรอยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ