กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทย เเละผู้ประกอบการร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหาร (Asia Shop) ของไทยในเมือง Nürtingen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทย เเละผู้ประกอบการร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหาร (Asia Shop) ของไทยในเมือง Nürtingen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2565

| 335 view

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประกอบการร้านนวดไทย และผู้ประกอบการร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหาร (Asia Shop) ของไทยในเมือง Nürtingen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค เพื่อรับฟังข้อมูลการประกอบการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสหพันธ์ฯ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แทนความห่วงใยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิแก่ผู้ประกอบการด้วย

ร้านนวดไทย Chuti Thaimassage และร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหารไทย LAX’s Thai - Shop (ที่ตั้ง : Wilhelmstraβe 2,72622 Nürtingen) เช่าพื้นที่ของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยเพิ่งเปิดทำการก่อนหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่นาน

สำหรับร้านนวดไทย Chuti Thaimassage เปิดให้บริการก่อนหน้าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหพันธ์ฯ เมื่อปี 2563 เพียง 1 เดือน และต้องปิดให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เป็นระยะเวลายาวนานประมาณ 9 เดือนต่อเนื่องในห้วงปี 2563 – 2564 ร้าน Chuiti Thaimassage เป็นร้านนวดไทยขนาด 1 เตียง โดยเจ้าของร้านเป็นพนักงานเอง ให้บริการตามที่มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยภายหลังการผ่อนปรนมาตรการ มีผู้ขอรับบริการอย่างสม่ำเสมอเเละมีฐานผู้ขอรับบริการประจำที่มั่นคง มีผลตอบรับและมีทัศนคติที่ดีมากต่อการนวดแผนไทย โดยมองว่า การนวดไทยสามารถช่วยรักษาการปวดเมื่อยเรื้อรังของกล้ามเนื้อ ถือเป็นการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ

ในส่วนของร้านขายวัตถุดิบประกอบอาหารไทย LAX’s Thai – Shop แม้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากไม่ต้องปิดร้านในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ แต่นับตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมา ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาสินค้าบริโภคที่สูงขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ร้าน LAX’s Thai – Shop สั่งสินค้าผ่าน Distributor จากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหลัก โดยร้อยละ 80 ของสินค้าเป็นสินค้าจากประเทศไทย ปัจจุบันประสบปัญหาสินค้าหลายประเภทขาดตลาด ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันพืช เป็นต้น อย่างไรก็ดี คาดหวังว่า สถานการณ์สู้รบจะยุติลงและเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ