สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีทำบุญและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีทำบุญและถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มิ.ย. 2565

| 558 view

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยภายในอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะฯ และตกแต่งสถานที่ ด้วยการประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว

ภายในพิธี กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และภริยา ได้นำคณะข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามฯ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และลิงก์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://munich.thaiembassy.org เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน – เวืร์ทเทิมแบร์ค ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วย

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีทำบุญ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนือร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วย

ภายในงาน ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระสงฆ์ได้นำสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา โดยมีชุมชนไทยในเมืองเนือร์นแบร์ก ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนไทย และชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปิดทองพระพุทธรูปภายในอุโบสถ รวมทั้งทำความสะอาดลานวัดด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ