สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และร่วมพิธีสมโภชวัด และวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดพุทธนันทาราม เมือง Helmstadt-Bargen รัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และร่วมพิธีสมโภชวัด และวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดพุทธนันทาราม เมือง Helmstadt-Bargen รัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2565

| 241 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวพรนภัส โตรัตน์ กงสุล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และร่วมพิธีสมโภชวัด และวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดพุทธนันทาราม เมือง Helmstadt-Bargen รัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค

ภายในงาน ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสิ่งของจำเป็นในการจำวัดและปฏิบัติศาสนกิจแด่คณะสงฆ์ จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีชาวไทย ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนไทย และชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมงาน กว่า ๒๕๐ คน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบปะชุมชนไทยเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการกงสุลด้วย โดยเฉพาะการจัดงานกงสุลสัญจรที่ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงแสดงความประสงค์ต้องการมาใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงประเด็นการนัดหมายเพื่อรับบริการ ทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ