ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดไทยสามัคคี เมือง Spraitbach รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทิมแบร์ค เเละเข้าร่วมงาน Thai Street Food Festival

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปกราบเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดไทยสามัคคี เมือง Spraitbach รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทิมแบร์ค เเละเข้าร่วมงาน Thai Street Food Festival

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2565

| 90 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางยุพา จิตรพานิชเจริญ กงสุล พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และครอบครัว เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และสิ่งของจำเป็นในการจำวัดและปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยสามัคคี เมือง Spraitbach รัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค

ภายในงาน ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์และแผ่เมตตา โดยมีชาวไทย และชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน Thai Street Food Festival ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสสมโภชวัด โดยมีชาวไทย และชาวต่างชาติที่ชื่นชอบอาหารไทย และประเทศไทย เข้าร่วมงาน กว่า ๕๐๐ คน ซึ่งผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำข้าราชการที่มาเข้ารับหน้าที่ใหม่ ๒ คน แก่ชุมชนไทย รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการกงสุลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ