ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมเป็นประธานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฎิบัติธรรม) เมืองไฟร์ซิ่ง รัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมเป็นประธานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฎิบัติธรรม) เมืองไฟร์ซิ่ง รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2565

| 239 view

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายเอกวิทย์ โกมลแผ้ว หัวหน้าฝ่ายกงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฎิบัติธรรม) เมืองไฟร์ซิ่ง โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างขาติในพื้นที่รัฐไบเอิร์น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีมากกว่า 500 คน

ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 6 รูป พร้อมทั้งแห่องค์กฐินสามัคคี และได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แก่ชาวไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ