บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 28 view

สายการบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์เข้าประเทศไทยได้ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ijBJOTgFJPAuWUfkPIA60iniXB9j9Ba2XHafXzA6JCw/edit#gid=864599835

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินโดยตรงเกี่ยวกับวันที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทย 

ผู้โดยสารคนไทย กรุณาตรวจสอบกับสายการบินโดยตรง ว่าต้องการ ผลตรวจ RT-PCR COVID Negative Certificate ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ เอกสารทางการแพทย์อื่นใดอีกหรือไม่ (ขึ้นอยู่กับสายการบิน)

ผู้โดยสารชาวต่างชาติ ต้องมีผลตรวจ RT-PCR COVID Negative Certificate ที่เป็นภาษาอังกฤษ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ผู้โดยสารที่เข้าร่วม Sandbox Programme ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต้องมี ผลตรวจ RT-PCR COVID Negative Certificate ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง


 

เที่ยวบินสำหรับ Sandbox Programme

 

PHUKET

 

ผู้โดยสารที่เข้าร่วม Sandbox Programme - Phuket ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต้องมี ผลตรวจ RT-PCR COVID Negative Certificate ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง

 

เที่ยวบินจากต่างประเทศ - ภูเก็ต

Flight_to_Phuket

 

SAMUI

 

ผู้โดยสารที่เข้าร่วม Sandbox Programme - Samui ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มา transit ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อต่อเที่ยวบินไปเกาะสมุย (เฉพาะเที่ยวบินที่กำหนด) ต้องมี ผลตรวจ RT-PCR COVID Negative Certificate ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง

จากนั้น จึงจะเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตไปยังเกาะสมุยต่อได้

 

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - เกาะสมุย

Flight_BKK-USM