บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,308 view

การจองคิวออนไลน์เพื่อขอรับบริการเฉพาะบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น

 

 1. การจองคิวออนไลน์เป็นการจองเพื่อขอรับบริการเฉพาะบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น

 2. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนทำการนัดหมายออนไลน์ (สามารถดูรายละเอียดได้ คลิกที่นี่)

 3. หากท่านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทำหนังสือเดินทาง ไม่ต้อง ทำนัดหมายออนไลน์เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม
                        คิวออนไลน์เพื่อทำหนังสือเดินทางได้รวมการให้บริการบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วในวันเดียวกัน

  ขอให้เดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง อย่างน้อย 40 นาที เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ทันที เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางต่อไปในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องทำนัดหมายเพิ่มเติม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “การจองคิวออนไลน์เพื่อทำหนังสือเดินทาง”)

 4. สำหรับผู้ใช้ระบบคิวออนไลน์ครั้งแรก และยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียน โดยคลิก ลงทะเบียนครั้งแรก  ก่อนทำการจองคิวออนไลน์

รับชมคลิปวีดีโออธิบาย
ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=4LtM0zDaLmU

       
        คลิกปุ่ม
จองคิวออนไลน์ เพื่อจองคิวขอทำเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น

รับชมคลิปวีดีโออธิบาย 
ขั้นตอนการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=fRn-P3Ix4D0


กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายฯ ต่อไปนี้ให้เข้าใจ เพราะท่านต้องกดยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านล่างนี้ในระบบก่อน จึงจะสามารถทำการจองนัดหมายได้สำเร็จ
รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและการใช้ระบบคิวออนไลน์ สามารถดูได้ที่: คู่มือการใช้งาน  สำหรับ ระบบจองคิวออนไลน์

 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องเฉพาะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายและดำเนินการเรื่องอื่นได้

 2. การนัดหมายจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน

 3. การทำนัดหมายทำได้ 1 นัดหมาย ต่อ 1 คน เท่านั้น (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย)

 4. ท่านสามารถนัดหมายได้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจองเวลาอื่นเผื่อได้

 5. ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง และจะต้องเดินทางไปถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที

 6. หากการนัดหมายไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

 7. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ข้อมูลการนัดหมายที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเกณฑ์ในการรับคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น หากฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ปรากฏข้อมูลการนัดหมายของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิวนัดหมาย

 8. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิวนัดหมาย หากพบว่ามีการใช้ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน

 9. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่มาตามเวลานัดหมาย

 10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

 11. หากเอกสารและหลักฐานของท่านไม่สมบูรณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับคำร้องของท่าน แม้ท่านจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลานัดหมายแล้วก็ตาม