บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,622 view

บัตรประจำตัวประชาชน

 

ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือตามมาตรฐาน FFP2 ภายในอาคาร

รวมทั้งต้องแสดง 

  1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบโดส โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนครบโดส จนถึงวันเข้ารับบริการ
    หรือ
  2. ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ

ข้อที่ 1 และ 2 ยกเว้น สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ประกาศ การใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเข้ารับบริการด้านกงสุล

 

id

งานบัตรประจำตัวประชาชน

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

เวลาให้บริการ : 09.00 - 13.00 น. 

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ : 14.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-114

อีเมล : [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ