บริการประชาชน

บริการประชาชน

การจองนัดหมาย

 

กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อนัดวัน-เวลาที่จะเข้ามายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

ที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944 677 - 114  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

หากท่านต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำหนังสือเดินทาง ขอให้ท่านดำเนินการจองคิวออนไลน์เพื่อทำหนังสือเดินทางก่อน จากนั้น ให้โทรศัพท์มาแจ้งวัน-เวลาที่ท่านได้คิวออนไลน์ของหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะจัดคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ท่านในวันเดียวกัน

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “การจองคิวออนไลน์เพื่อทำหนังสือเดินทาง”)

หากท่านต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปรับรองเอกสาร หรือทำหนังสือมอบอำนาจ ขอให้ท่านดำเนินการนัดหมายกับแผนกนิติกรณ์ ที่

  • โทรศัพท์ หมายเลข  089 944 677-113 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14:00 - 17:00 น.) หรือ
  • อีเมล  legalization.MUC@mfa.mail.go.th

และแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกนิติกรณ์ว่าท่านต้องการทำบัตรประจำประชาชนด้วย โดยไม่ต้องนัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชนแยกต่างหาก

เวลารับคำร้อง

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น.
ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ดูประกาศวันหยุด ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่

ติดต่อสอบถาม 

ทางโทรศัพท์ : 089 944 677-114 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ทางอีเมล : registration.MUC@mfa.mail.go.th