บริการประชาชน

บริการประชาชน

9,350 view

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

 

 

นิติกรณ์

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

เวลาให้บริการ : 09.00 - 13.00 น.

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ : 14.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-113

อีเมล : [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ