บริการประชาชน

บริการประชาชน

คำถามที่พบบ่อย

Q

หากบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้สูญหายและไม่ได้หมดอายุ แต่ไม่ได้อยู่กับตัว สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแทนได้หรือไม่

หากบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้สูญหายและไม่ได้หมดอายุ แต่ไม่ได้อยู่กับตัว สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแทนได้หรือไม่

A

ไม่ได้ ต้องมีบัตรตัวจริงมาแสดงเท่านั้น

ไม่ได้ ต้องมีบัตรตัวจริงมาแสดงเท่านั้น

Q

หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุไปนานมากแล้ว จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่ เท่าใด

หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุไปนานมากแล้ว จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่ เท่าใด

A

ไม่เสีย หากมีบัตรเดิมมาแสดง

ไม่เสีย หากมีบัตรเดิมมาแสดง

Q

สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้า ก่อนหมดอายุได้หรือไม่

สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้า ก่อนหมดอายุได้หรือไม่

A

สามารถทำล่วงหน้าก่อนบัตรเดิมหมดอายุ 60 วัน

สามารถทำล่วงหน้าก่อนบัตรเดิมหมดอายุ 60 วัน

Q

หากมีนัดหมายทำหนังสือเดินทางแล้ว สามารถขอทำบัตรประชาชนได้ในวันเดียวกันหรือไม่

หากมีนัดหมายทำหนังสือเดินทางแล้ว สามารถขอทำบัตรประชาชนได้ในวันเดียวกันหรือไม่

A

ได้ หากเจ้าหน้าที่พบว่าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุ, สาระสำคัญเปลี่ยนแปลง, หรือชำรุด เจ้าหน้าที่จะให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน เพื่อนำไปทำหนังสือเดินทางต่อไป โดยไม่ต้องทำการนัดหมายเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนแยกต่างหาก

ได้ หากเจ้าหน้าที่พบว่าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุ, สาระสำคัญเปลี่ยนแปลง, หรือชำรุด เจ้าหน้าที่จะให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน เพื่อนำไปทำหนังสือเดินทางต่อไป โดยไม่ต้องทำการนัดหมายเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนแยกต่างหาก

Q

หลังจากที่ยื่นคำร้องขอบัตรประชาชนแล้วจะได้รับเมื่อไหร่

หลังจากที่ยื่นคำร้องขอบัตรประชาชนแล้วจะได้รับเมื่อไหร่

A

ได้รับในวันเดียวกัน

ได้รับในวันเดียวกัน

Q

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดาต้องมาเซ็นชื่อยินยอมหรือไม่

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดาต้องมาเซ็นชื่อยินยอมหรือไม่

A

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

Q

หากไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน จะสามารถทำบัตรประชาชนใบแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่

หากไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน จะสามารถทำบัตรประชาชนใบแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่

A

ไม่ได้ บัตรประชาชนใบแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น

ไม่ได้ บัตรประชาชนใบแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น