บริการประชาชน

บริการประชาชน

รายชื่อโรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ) แบบเสียค่าใช้จ่ายเอง และ รายชื่อโรงแรม Sandbox Programme ( SHA+ / Samui Extra+ )

 

ในการจองห้องพักกักตัวแบบเสียค่าใช้เองกับโรงแรมกักตัว AQ / SHA+ / Samui Extra+ ท่านจะต้องดำเนินการติดต่อกับทางโรงแรมด้วยตนเอง เพื่อออกเอกสารยืนยันการเข้าพักในวันที่ท่านเดินทางเข้าถึงประเทศไทย (ดูข้อมูลเพิ่มเติม "มาตรการกักตัวของประเทศไทยในปัจจุบัน") 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมและราคาสถานที่กักตัว ได้ที่ https://bit.ly/3556nel

หรือจองผ่านออนไลน์ได้ที่

https://asq.locanation.com/index.html

https://asq.ascendtravel.com/landing?returnUrl=%2F

https://www.agoda.com/th-th/quarantineTH

https://entrythailand.go.th

https://www.thailandsha.com/shalists/

ทั้งนี้ ท่านจะต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันการเข้าพักและหลักฐานการชำระเงินใน AQ / SHA+ / Samui Extra+ และหลักฐานการชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme ทั้งหมด 3 ครั้ง (สำหรับพำนัก 14 คืน) ในระบบฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry) หรือ COE ต่อไป

หมายเหตุ

  1. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง จะต้องเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (AQ) ในกรุงเทพฯ จ. ชลบุรี และ จ. ปราจีนบุรี เท่านั้น
  2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
    • จะต้องเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (AQ) ใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เท่านั้น
    • จะต้องเข้าพักในโรงแรม SHA+ ใน จ.ภูเก็ต ในกรณีที่เข้าร่วมโปรแกรม Sandbox
  3. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสมุย จะต้องเข้าร่วมโปรแกรม Sandbox เท่านั้น และพักในโรงแรม Samui Extra+ ในพื้นที่เกาะสมุยอย่างน้อย 7 วัน จากนั้นจึงสามารถย้านที่พักไปโรงแรม SHA+ ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้