บริการประชาชน

บริการประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

 

การเตรียมเอกสาร

 1. เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ PDF เอกสารทั้งหมดควรทำการแสกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF หากเอกสารมีหลายหน้า สามารถแสกนเอกสารต่อกันหลายๆหน้าในไฟล์เดียวกันได้ หรือ
 2. เตรียมเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ ควรถ่ายภาพเอกสารออกมาให้สว่าง ชัดเจน สามารถอ่านได้ง่าย และ เห็นรายละเอียดครบทั้งหน้าเอกสาร หากเอกสารมีหลายหน้า ขอให้ถ่ายรูปเอกสารทั้งหน้าเอกสารครบทุกหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรโดยสารเครื่องบิน
 3. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม AQ / Samui Extra + / ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate

โดยกรณี Sandbox ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  
  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบถ้วน โดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย
  วัคซีนที่ได้รับการรับรองการองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยในขณะนี้
 • ลำดับที่ รายชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รายนามวัคซีน จำนวนโดสวัคซีนที่ครบตามเกณฑ์ ระยะห่างระหว่างเข็ม ไม่น้อยกว่า (สัปดาห์)*
  1. Sinovac Biotech Ltd. CoronaVac 2 2-4
  2.

  2.1 AstraZeneca & University of Oxford

  2.2 SK Bioscience (Korea)

  2.3 Siam Bioscience

  2.4 Serum Institute of India (SII)

  AstraZeneca หรือ Covishield กรณีผลิตจาก SII 2 4-12
  3. Pfizer Inc., & BioNTech Pfizer - BioNTech COVID-19 vaccine หรือ Comirnaty 2 3
  4. Johnson & Johnson Services, Inc.  Janssen หรือ Janssen/Ad26.COV2.S 1 -
  5. Moderna Inc. Moderna 2 4
  6. Sinopharm Co., Ltd Sainopharm vaccine หรือ COVILO 2 3-4
  7. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology Sputnik V 2 3
 1. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme

มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางกลับจากเยอรมนีในปัจจุบัน

บุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกรายที่ได้รับอนุมัติ COE (ออกเอกสารอนุมัติเดินทาง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ค.ศ.2021) เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในทุกกรณี (ปรับเพิ่มจากทางข้อกำหนดที่บังคับใช้ ณ ปัจจุบัน ที่ให้กักตัว 7 วัน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 โดสแล้ว หรือให้กักตัว 10 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือให้กักตัว 14 วันสำหรับผู้เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา)

 • ทั้งนี้ เอกสาร COE ที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จะกำหนดเวลากักตัวของผู้เดินทางเป็นอย่างน้อย 14 วันตามมาตรการที่ปรับเพิ่มล่าสุด
 • เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 00:01 – 18:00 น. กักตัวอย่างน้อย 14 คืน
 • เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 18:01 – 24:00 น. กักตัวอย่างน้อย 15 คืน

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

ขอให้ท่านเลือกลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตอาณาที่ท่านอาศัยอยู่
หากท่านพำนักอยู่ในเขตรัฐไบเอิร์น หรือรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก และจะเดินทางออกจากประเทศเยอรมนีโดยทางเครื่องบิน โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

เขตอาณา

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน_coe_คนไทย_6407

 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 ยกเลิก SQ กรุณาคลิกตัวหนังสือสีแดงเพื่ออ่านรายละเอียด

เอกสารวิธีการลงทะเบียนขอรับหนังสือรองรับเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่