บริการประชาชน

บริการประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

 

การเตรียมเอกสาร

 1. เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ PDF เอกสารทั้งหมดควรทำการแสกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF หากเอกสารมีหลายหน้า สามารถแสกนเอกสารต่อกันหลายๆหน้าในไฟล์เดียวกันได้ หรือ
 2. เตรียมเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ ควรถ่ายภาพเอกสารออกมาให้สว่าง ชัดเจน สามารถอ่านได้ง่าย และ เห็นรายละเอียดครบทั้งหน้าเอกสาร หากเอกสารมีหลายหน้า ขอให้ถ่ายรูปเอกสารทั้งหน้าเอกสารครบทุกหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หน้า Visa หรือ Re-entry permit และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าประเภทนั้นๆ (ตามคำแนะนำตรงช่อง Visa ในระบบ) หากท่านยังไม่มีและต้องการขอ Visa กรุณาติดต่อ “แผนกตรวจลงตรา
 3. บัตรโดยสารเครื่องบิน
 4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 5. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม AQ / Samui Extra + / ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate

โดยกรณี Sandbox ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  
  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบถ้วน โดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย
  วัคซีนที่ได้รับการรับรองการองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยในขณะนี้
 • ลำดับที่ รายชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รายนามวัคซีน จำนวนโดสวัคซีนที่ครบตามเกณฑ์ ระยะห่างระหว่างเข็ม ไม่น้อยกว่า (สัปดาห์)*
  1. Sinovac Biotech Ltd. CoronaVac 2 2-4
  2.

  2.1 AstraZeneca & University of Oxford

  2.2 SK Bioscience (Korea)

  2.3 Siam Bioscience

  2.4 Serum Institute of India (SII)

  AstraZeneca หรือ Covishield กรณีผลิตจาก SII 2 4-12
  3. Pfizer Inc., & BioNTech Pfizer - BioNTech COVID-19 vaccine หรือ Comirnaty 2 3
  4. Johnson & Johnson Services, Inc.  Janssen หรือ Janssen/Ad26.COV2.S 1 -
  5. Moderna Inc. Moderna 2 4
  6. Sinopharm Co., Ltd Sainopharm vaccine หรือ COVILO 2 3-4
  7. Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology Sputnik V 2 3
 1. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme

มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางกลับจากเยอรมนีในปัจจุบัน

บุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกรายที่ได้รับอนุมัติ COE (ออกเอกสารอนุมัติเดินทาง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ค.ศ.2021) เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในทุกกรณี (ปรับเพิ่มจากทางข้อกำหนดที่บังคับใช้ ณ ปัจจุบัน ที่ให้กักตัว 7 วัน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 โดสแล้ว หรือให้กักตัว 10 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือให้กักตัว 14 วันสำหรับผู้เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา)

 • ทั้งนี้ เอกสาร COE ที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จะกำหนดเวลากักตัวของผู้เดินทางเป็นอย่างน้อย 14 วันตามมาตรการที่ปรับเพิ่มล่าสุด
 • เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 00:01 – 18:00 น. กักตัวอย่างน้อย 14 คืน
 • เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 18:01 – 24:00 น. กักตัวอย่างน้อย 15 คืน

 

ขั้นตอนการขอ COE

วิดีโอและแนวทางการลงทะเบียนขอรับ COE ปรากฏดังลิงก์ต่อไปนี้ https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

Download PDF: Certificate of Entry (COE) Registration Guideline for Non-Thai Nationals

   1. เมื่อท่านได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) หรือมี Re-Entry Permit หรือจะเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนขอรับ COE ที่ coethailand.mfa.go.th (หากท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยเดินทางออกจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่เยอรมนี โปรดเลือกสถานเอกอัครรทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ท่านจะเดินทางออก)

   2. ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบฯ
    1. เลือกประเทศเยอรมนี และ Royal Thai Consulate-General, Munich
    2. เลือกประเภทในการเดินทางเข้าประเทศไทย
    3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสาร ดังนี้
     • หน้าหนังสือเดินทาง
     • วีซ่า หรือ Re Entry Permit และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามคำแนะนำที่ช่องวีซ่า (ขึ้นอยู่กับประเภทในการเดินทางเข้าประเทศไทย) หากท่านเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เว้นช่องนี้ไว้)
     • เอกสารประกัน ซึ่งต้องครอบคลุมระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย และครอบคลุมการรักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ และครอบคลุมการรักษาไวรัส covid-19 ด้วย
     • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด (หากมี)

      ข้อสังเกต ในช่องประเภทหนังสือเดินทาง: หากท่านถือหนังสือเดินทางปกติ/ธรรมดา ขอให้เลือก Ordinary Passport และหลังจากเลือกไฟล์เอกสารของท่าน จะต้องทำการกดปุ่มลูกศร เพื่อทำการบันทึกลงระบบ
      ทั้งนี้ หากเอกสารของท่านไม่ถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการลงทะเบียน และขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลต่อไป 

    4. เมื่อเอกสารทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท่านจะได้รับการอนุมัติลงทะเบียน โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ และท่านจะต้องดำเนินการอัพโหลดเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มเติม (กดปุ่มสีแดงในระบบฯ) ดังนี้
     • บัตรโดยสารเครื่องบินขาเข้า (เดินทางออกจากเยอรมนีเข้าประเทศไทย)
     • บัตรโดยสารเครื่องบินขาออก (เดินทางออกจากประเทศไทย) เฉพาะ ท่านที่เดินทางโดยการยกเว้นการตรวจลงตรง Visa Exemption, Tourist Visa, STV และ Transit Visa
     • ใบยืนยันการเข้าพักสถานกักตัว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมทางเลือกและวิธีการจองได้ที่ “รายชื่อโรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ) แบบเสียค่าใช้จ่ายเอง และ รายชื่อโรงแรม Sandbox Programme (SHA+ / Samui Extra+)

      อย่างไรก็ดี หากเอกสารของท่านไม่ถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการขอ COE และขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลต่อไป

    5. เมื่อเอกสารทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท่านจะได้รับการอนุมัติ COE โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
     หมายเหตุ: หากท่านได้รับ COE แล้ว และมีการเปลี่ยนข้อมูลการเดินทาง ขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 944 677-112 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 – 17.00 น.) หรือทางอีเมล coe.MUC@mfa.mail.go.th

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง: ดูรายละเอียดที่หน้า "เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย"